Skip navigation.

Matsuo Bashō, born Matsuo Kinsaku, then Matsuo Chūemon Munefusa

(1644 - )

    Biography:

    Japanese Haiku Poet, Zen Monk

    Videos