Rainer Maria Rilke, full name René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke

Rainer Maria
Rilke, full name René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke
1875
1926

Bohemian-Austrian Poet

Author Quotes

Author Picture
First Name
Rainer Maria
Last Name
Rilke, full name René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke
Birth Date
1875
Death Date
1926
Bio

Bohemian-Austrian Poet